יום ש', ח’ בניסן תשע”ה
דף הבית דבר המנהלת צוות בית הספר חדר מורים רישום תשע"ו מרחבי כיתות תחומי דעת יצירת קשר
 
 

החינוך היסודי נערך בתקופה זו לרישום לשנת הלימודים תשע"ה. תאריכי הרישום לקראת שנת הלימודים תשע''ה בבתי הספר והן באתר הרישום באינטרנט הם: א' שבט תשע''ד (2.1.14)- כ''א בשבט תשע''ד (22.1.14). בתאריך 5.1.14 יתקיים רישום בבתי הספר בין השעות 16:00 – 18:00. 23.1.14-22.2.14 – אתר ההרשמה סגור לצורך שיבוץ התלמידים הרשומים בעדיפות א' בביה''ס השכונתיים ובבתי הספר העל אזוריים. 23.2.14 - פתיחת האתר להרשמה מאוחרת - הנרשמים לאחר תקופת ההרשמה מוגדרים כ''רישום מאוחר'' וישובצו עפ''י מקומות פנויים. 28.2.2014 - סיום משלוח תשובות להורים. 1.4.2014- סוף מועד משלוח בקשות ערעור לראש מינהל החינוך 30.6.2014 – 23.2.2014- המשך הרישום (''רישום מאוחר''). 1.7.2014 הרישום לכתה א' ייעשה אך ורק במח' רישום והעברות בכיכר ספרא בנין 3 קומת הכניסה בימים א,ג,ה בין השעות 9.00-13.00 בקשות להעברת תלמידים מבית הספר אחד למשנהו – כתות ב-ו מועד האחרון להגשת הבקשות הוא 15.5.2014 לאתר עיריית ירושלים