יום ו', ו’ בכסלו תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת צוות בית הספר חדר מורים הנהגת הורים
ENGLISH מרחבי כיתות תכניות מיוחדות יצירת קשר . .

החינוך היסודי נערך בתקופה זו לרישום לשנת הלימודים תשע"ה. תאריכי הרישום לקראת שנת הלימודים תשע''ה בבתי הספר והן באתר הרישום באינטרנט הם: א' שבט תשע''ד (2.1.14)- כ''א בשבט תשע''ד (22.1.14). בתאריך 5.1.14 יתקיים רישום בבתי הספר בין השעות 16:00 – 18:00. 23.1.14-22.2.14 – אתר ההרשמה סגור לצורך שיבוץ התלמידים הרשומים בעדיפות א' בביה''ס השכונתיים ובבתי הספר העל אזוריים. 23.2.14 - פתיחת האתר להרשמה מאוחרת - הנרשמים לאחר תקופת ההרשמה מוגדרים כ''רישום מאוחר'' וישובצו עפ''י מקומות פנויים. 28.2.2014 - סיום משלוח תשובות להורים. 1.4.2014- סוף מועד משלוח בקשות ערעור לראש מינהל החינוך 30.6.2014 – 23.2.2014- המשך הרישום (''רישום מאוחר''). 1.7.2014 הרישום לכתה א' ייעשה אך ורק במח' רישום והעברות בכיכר ספרא בנין 3 קומת הכניסה בימים א,ג,ה בין השעות 9.00-13.00 בקשות להעברת תלמידים מבית הספר אחד למשנהו – כתות ב-ו מועד האחרון להגשת הבקשות הוא 15.5.2014 לאתר עיריית ירושלים